Whites

Chardonnay, Canyon Road $8.00
Pinot Grigio, Caposaldo Veneto $8.00
Chardonnay,Melville Santa Barbara $10.00
Sauvignon Blanc,White Oak,Sonoma $9.00