*Filetto Radicchio Gorgonzola

Grilled Filet Mignon Topped with Radicchio & Gorgonzola, in a Red Wine Sauce